Payment options

1) Paypal

Your full name Field required.

Payment amount Correct amount required.

Description Field required.

2) Bank transfer

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
Please use your name as description.

Payment completed, thank you!
CKU logo

CENTRE FOR
COUNSELLING AND THERAPY

Change language

Our offer

Terapia dla DDA i osób z Rodzin dysfunkcyjnych

To, czy terapia dla osób z syndromem DDA i Osób wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych jest dla Ciebie, zależy od wielu czynników. Ważne jest jak przeżywasz swoje życie, jak budujesz relacje z innymi, czy napotykasz kłopoty i trudności, które Cię przerastają i nie możesz sobie z nimi poradzić. Jeżeli nie możesz żyć w pełni teraźniejszością, bo ciągle coś z przeszłości w Tobie się odzywa i kolejne doświadczenia życiowe są przeżywane w kontekście śladów z dzieciństwa takich jak przemoc, odrzucenie, atmosfera zagrożenia, nadużycia seksualne, chaos, brak stabilnych wartości i autorytetów - Przyjdź, porozmawiamy i zaplanujemy konkretne kroki.
Możemy Ci zaproponować terapię indywidualną i grupową.
W pracy z klientem korzystamy z rożnych nurtów psychoterapeutycznych, które umożliwiają nam szersze rozumienie klienta i elastyczność w stosowaniu metod i technik terapeutycznych.

"Nie jest łatwo znaleźć szczęście w sobie, ale nie można go znaleźć nigdzie indziej" - Agnes Repplier, The Treasure Chest