Payment options

1) Paypal

Your full name Field required.

Payment amount Correct amount required.

Description Field required.

2) Bank transfer

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
Please use your name as description.

Payment completed, thank you!
CKU logo

CENTRE FOR
COUNSELLING AND THERAPY

Change language

Our offer

Terapia dla osób uzależnionych

Traktujemy uzależnienie od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) jako chorobę przewlekłą, postępującą i śmiertelną, na której powstanie złożyło się wiele czynników. Uważamy ją za chorobę niezawinioną. Podchodzimy z szacunkiem i zrozumieniem do osób, które cierpią na tę chorobę oraz do ich bliskich.
W placówce realizowany jest podstawowy i pogłębiony program psychoterapeutyczny skierowany do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu. Program terapeutyczny uwzględnia założenia tzw. modelu Minnesota, wykorzystuje doświadczenia osób zdrowiejących w oparciu o filozofię Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz program 12 kroków. Jest integracją różnych nurtów w psychoterapii. Najczęściej wykorzystujemy podejście behawioralno-poznawcze, humanistyczne, proces grupowy i koncepcje schematów osobistych.
Program terapii uzależnień zawiera serię ustrukturalizowanych ćwiczeń rozwijających umiejętności rozumienia swojej choroby, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, zapobiegania powrotowi do picia i używania innych substancji psychoaktywnych, unikania nawrotu choroby. Duży nacisk kładzie się na identyfikacje z chorobą oraz na przygotowanie klienta do naprawiania szkód w sferze życia rodzinnego, społecznego, zawodowego, duchowego spowodowanych przez picie, narkotyki i hazard.

Wejście w program poprzedza jedna lub więcej rozmów indywidualnych z terapeutą. W czasie tych spotkań będziesz miał okazję:
1. Nawiązać kontakt.
2. Rozpoznać swoje problemy, w tym te związane z uzależnieniem.
3. Dowiesz się o metodach leczenia w poszczególnych etapach w naszym centrum.
4. Jeśli zdecydujesz się na leczenie podpiszemy kontrakt i będziesz mógł rozpocząć pracę terapeutyczną w grupie koedukacyjnej i na sesjach indywidualnych ze swoim terapeutą opiekunem.
5. Program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Każda osoba uczestnicząca w leczeniu poprzez wszystkie metody psychoterapeutyczne stosowne w CKU ma możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń z objawami uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych czy gier hazardowych, zrozumienia jaką rolę pełnią w jego życiu, lepszego poznania siebie i swojej choroby oraz uwierzenia że można bez nich żyć.Ważnym elementem w procesie leczenia jest zapoznanie się z programem 12 kroków i rolą grup samopomocowych AA, AH, AN w trzeźwieniu.