Payment options

1) Paypal

Your full name Field required.

Payment amount Correct amount required.

Description Field required.

2) Bank transfer

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
Please use your name as description.

Payment completed, thank you!
CKU logo

CENTRE FOR
COUNSELLING AND THERAPY

Change language

Grupowa terapia DDA / DDD

Grupa terapeutyczna dla Dorosłych Osób,

które zmagają się z ranami wyniesionymi z dzieciństwa.

Rodzina jako miejsce gdzie uczymy się kochać i budować relacje ze swojej natury powinna być miejscem bezpiecznym i dającym siłę.

Nie zawsze tak jednak jest.

W Ośrodku www.ckudublin.org od wielu lat prowadzona jest grupowa terapia dla Dorosłych Osób, które doświadczyły trudności w swoich rodzinach pochodzenia.

Często taka rodzina nie spełniała podstawowych zadań wobec dzieci.

Mogły tam być uzależnienia, przemoc fizyczna, psychiczna czy seksualna. Rodzice mogli cierpieć na zaburzenia osobowości, a sytuacja rodziny mogła obiektywnie wydawać się skomplikowana.

Czasem mogło być też tak, że na zewnątrz rodzina była postrzegana jako dobrze funkcjonująca, a wewnątrz panował duży chłód emocjonalny, a rodzice nie radzili sobie z pełnieniem ról rodzicielskich. Mogła występować tam nadopiekuńczość albo przeciwnie, nadmierna kontrola. Rodzice mogli być skupieni na sobie i swoich zadaniach zawodowych a dzieci mogły być zadbane fizycznie (miały co jeść, dobrze były ubrane, chodziły na zajęcia dodatkowe), ale brakowało ciepła, wsparcia i bezwarunkowej akceptacji.

By przetrwać w takim środowisku dziecko uczyło się nowych zachowań i schematów postępowań. Latami to się pogłębiało i utrwalało. W dzieciństwie role, w które wchodziły dzieci, pomagały im przetrwać w trudnym środowisku rodzinnym.

W dorosłym życiu te schematy często są źródłem cierpienia i poczucia odizolowania od świata.

Trudności, jakie natrafiają wspomniane dzieci w dorosłym życiu można zaobserwować między innymi w takich obszarach:

1. Nieumiejętność w budowaniu trwałych, głębokich relacji.

2. Brak umiejętności w radzeniu sobie ze złością (tłumienie w sobie lub wybuchy nieadekwatne do sytuacji).

3. Obniżone poczucie własnej wartości. Rozpaczliwe szukanie akceptacji u innych osób.

4. Wrażenie niedopasowania do świata.

5. Duże wymagania względem siebie i potężna samokrytyka.

6. Trudności z dokonywaniem wyborów.

7. Duża lojalność w stosunku do ludzi nawet wtedy gdy relacje są dla nich krzywdzące. Potrzeba akceptacji i lęk przed odrzuceniem są tak silne, że osoby takie często zostają w relacjach uzależniających.

Dobrą wiadomością jest to, że praktyka psychoterapeutyczna ma bardzo wysoki wskaźnik zdrowienia Dorosłych Dzieci z trudnych rodzin. Dużym powodzeniem i skutecznością cieszy się terapia grupowa, gdzie mnogość doświadczeń innych ludzi zmagających się z podobnymi trudnościami, pod kierownictwem profesjonalnych terapeutów, przyspiesza proces zdrowienia.

Jeśli temat Cię zainteresował zapraszamy do terapeutycznej grupy, gdzie wspólną drogę przechodzą inne Dorosłe Dzieci. Spotkania w formule online (platforma zoom) trwają 12 miesięcy. Pojedyncze sesje trwają dwie godziny z 15-minutową przerwą (soboty w godz. 10.00 – 12.15). W grupie może uczestniczyć od 6 do 12 osób. W naszym ośrodku terapia grupowa prowadzona jest przez dwóch terapeutów – Piotra Bucińskiego i Katarzynę Kozłowską. Przed przyjęciem do grupy wymaganych jest kilka konsultacji.

Jeśli jesteś zainteresowana/y taką formą profesjonalnej terapii zapraszamy do kontaktu: Tel.: + 353 876 494 555, www.ckudublin.com