Payment options

1) Paypal

Your full name Field required.

Payment amount Correct amount required.

Description Field required.

2) Bank transfer

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
Please use your name as description.

Payment completed, thank you!
CKU logo

CENTRE FOR
COUNSELLING AND THERAPY

Change language

POP- Program Ograniczania Picia

Program Ograniczania Picia to oferta dla osób

które uważają, że spożywanie przez nie alkoholu stało się problematyczne, piją w sposób szkodliwy, jednak nie są gotowe na utrzymanie całkowitej abstynencji.

Cele Programu:

Pogłębianie rozumienia powodów sięgania po alkohol

Poznanie własnych motywów sprzyjających zmianie

Nabycie umiejętności pomocnych w ograniczeniu picia

Ustalenie planu ograniczania picia

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem bez koniecznosći sięgania po alkohol

Podniesienie umiejętności osobistych mających wpływ na zdrowszy styl życia.

Program trwa ok 12-16 spotkań indywidualnych.

Kwalifikacja do Programu jest możliwa po wcześniejszej konsultacji z terapeutą.