Formy płatności

1) Paypal

Twoje imię i nazwisko Pole wymagane, dane potrzebne w celu identyfikacji.

Kwota którą chcesz zapłacić Pole wymagane, podaj kowtę do zapłaty.

Tytuł płatności Pole wymagane w celu weryfikacji płatności.

2) Przelew bankowy

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
W tytule płatności proszę podać nazwisko.

Dziękujemy za dokonanie płatności!
CKU logo

CENTRUM
KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Change language

Nasz zespół

Barbara Ożga

Terapeutka uzależnień, Absolwentka Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii uzależnień Care Brok Poland. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończyła: Studium Terapii Uzależnień w Dublin City College, kursy terapii poznawczo behavioralnej CBT, Szkolenie-Program edukacyjno korekcyjny dla sprawców przemocy domowej- model Duluth. Szkolenie w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Swoją pracę zawodową poddaje superwizji. Reguralnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w Polsce i w Irlandii. Rozpoczęła 5 letnie jednolite studia magisterskie-Psychologia kliniczna i osobowości w Wyższej Szkole Biznesu- Natiolal Louis University, oddział w Polsce. W CKU prowadzi terapię indywidualną i grupową, poradnictwo psychoedukacyjne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień PTPU, w procesie certyfikacji Addiction Counsellors of Ireland- ACI. Założycielka i Koordynatorka Administracji do 2018. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownik Ośrodka.

Mariola Mastek

Absolwentka Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, mgr pedagogiki resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień - nr 1496. Prowdzi terapię indywidualną, grupową, terapię par i rodziny. W swojej pracy korzysta z różnych nurtów psychoterapeutycznych i wykorzystuje różne metody terapeutyczne w celu szerszego rozumienia klienta i jego indywidualnych potrzeb. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, z osobami żyjącymi w bliskim związku z uzależnionym partnerem z syndromem współuzależnienia i z syndromem DDA, z osobami z rodzin dysfunkcyjnych, z rodziną w kryzysie, z osobami borykającymi sie z depresją, z lękiem. Prowadzi grupę psychoedukacyjno- rozwojową dla kobiet nieheteroseksualnych z cyklu ,,Kobieta z kobietą’’, warsztaty rozwoju osobistego oraz warsztaty z cyklu - "Między nami kobietami" poświęcone różnym obszarom problemowym kobiet wspierając je i ucząc nie bać się być sobą. Swoją pracę zawodową poddaje superwizji. Reguralnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w Polsce i w Irlandii. Rozpoczęła 4-letni kurs psychoterapii psychoanalitycznej atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Akredytowany członek Addiction Counsellors of Ireland-ACI i członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU). Założycielka i koordynatorka CKU do 2018 roku. Obecnie w CKU pracuje jako menadżer kliniczny. Przyjaciel AA.

Marta Machnio-Wielosz

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku. Pracuje w CKU od 2012 roku. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, warsztaty rozwoju osobistego. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, osobami żyjącymi w bliskim związku z osobą uzależnioną, z osobami z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD). W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbyła staż szkoleniowy w Ośrodku Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Swoją pracę zawodową poddaje superwizji . Regularnie bierze udział w szkoleniach, kursach i w konferencjach naukowych w Polsce i w Irlandii. Członek Addiction Counsellors of Ireland-ACI oraz członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU).

Sylwia Matijuk

Mgr psychologii i pedagogiki, psychoterapeuta. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła Socjoterapię (terapia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania) oraz Oligofrenopedagogikę (terapia dla dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym oraz innymi zaburzeniami). W trakcie studiów psychologicznych specjalizowała się w terapii ADHD oraz w terapii uzależnień. Pracuje z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, terapię par i rodziny. Swoją pracę zawodową poddaje superwizji. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i w konferencjach w Polsce i w Irlandii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU). Autorka audycji psychologicznych "Pod optymistycznym kątem" w polskim radiu PLK FM w Irlandii. W swoim zawodzie pracuje od kilkunastu lat.

Marta Sędzicka

Studentka kierunku Psychologia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi specjalności psychologia zdrowia i jakości życia. Nabywa niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności psychologiczne potrzebne do pracy z klientem. Współprowadzi grupy psychoedukacyjne, grupy terapeutyczne nabywając doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz umiejętności w szerokorozumianej pomocy w radzeniu sobie w kryzysie, a także rozwijania zasobów człowieka niezbędnych w prawidłowym procesie zdrowienia i radzenia sobie z trudnościami. Nastawiona na wzmacnianie zasobów osobistych klienta, poprawę jakości życia, relacji rodzinnych i społecznych oraz wdrażanie programów profilaktycznych i promujących zdrowie. Kształci się ustawicznie. Obecnie Stażystka, współpracująca z placówką od 2013 r.

Emilia Bednarek

Terapeutka Uzależnień, Magister psychologii. Jestem Absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie ubiegam się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Będąc w procesie certyfikacji ukończyłam trzystopniowy moduł szkoleniowy w ramach Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis z siedzibą w Łodzi akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nadal podnoszę swoje kompetencje studiując na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Katowicach. Doświadczenie zdobywałam w Centrum Leczenia Uzależnień-Fundacja Uwolnienie w Łodzi. Odbyłam staż szkoleniowy w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie. Ponadto pracowałam na Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień – Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Krakowie. Pracując zarówno w procesach indywidualnych, jak i grupowych swoją praktykę koncentruję na pomaganiu rodzinom z problemem choroby alkoholowej i innych uzależnień/dysfunkcji/traum. Prowadzę terapię z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), od zachowań nałogowych (hazard, pracoholizm), jak i z osobami współuzależnionymi, pozostającymi w relacji z partnerem uzależnionym.

Jurata Helena Grzymałowska

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doswiadczeniowej i Edukacji Spolecznej Stowarzyszenia Intra (nr 26/T/2017). Dyplomowany psychoterapeuta Szkoly Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie,rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Certyfikowany Coach CoachWise™, absolwentka programów CoachWise Coaching Essential & Equipped akredytowanych w International Coach Federation, ukończonych w Coaching Center. Pracę zawodową rozpoczęła w 2009 r. Pracuje w nurcie psychoterapii integratywnej łącząc w swojej pracy różne podejścia terapeutyczne, przede wszystkim nurt humanistyczny - doświadczeniowy, psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na emocjach, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, Gestalt. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji prowadzonej przez superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obszary specjalizacji; bezsenność,depresja, problemy rodzinne, fobie, stres I zaburzenia z nim zwiazane , Stany lekowe, problemy związane z negatywnymi wydarzeniami życiowymi w dzieciństwie , Inne problemy związane z; najbliższą rodziną, z niektórymi okolicznościami psychospołecznymi, ze stylem życia i z trudnościami w kierowaniu życiem.

Administracja

Aleksandra Mastek

Absolwentka The Open University w Anglii, licencjat z Psychologii i Kriminologii. Obecnie Administrator CKU