Formy płatności

1) Paypal

Twoje imię i nazwisko Pole wymagane, dane potrzebne w celu identyfikacji.

Kwota którą chcesz zapłacić Pole wymagane, podaj kowtę do zapłaty.

Tytuł płatności Pole wymagane w celu weryfikacji płatności.

2) Przelew bankowy

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
W tytule płatności proszę podać nazwisko.

Dziękujemy za dokonanie płatności!
CKU logo

CENTRUM
KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Change language

Nasz zespół

Barbara Ożga

Absolwentka Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii uzależnień Care Brok Poland. Terapeutka uzależnień w procesie certyfikacji. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończyła: Studium Terapii Uzależnień w Dublin City College, kursy terapii poznawczo behavioralnej CBT, Szkolenie-Program edukacyjno korekcyjny dla sprawców przemocy domowej- model Duluth. Szkolenie w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Swoją pracę zawodową poddaje superwizji. Reguralnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w Polsce i w Irlandii. w 2019 roku Rozpoczęła 5 letnie jednolite studia magisterskie-Psychologia kliniczna i osobowości w Wyższej Szkole Biznesu- Natiolal Louis University, oddział w Polsce. W CKU prowadzi terapię indywidualną i grupową, poradnictwo psychoedukacyjne, warsztaty i treningi rozwojowe. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień PTPU, Pre-akredytowana członkini Addiction Counsellors of Ireland- MACI. Założycielka i Koordynatorka Administracji do 2018. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownik Ośrodka.

Mariola Mastek

Absolwentka Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, mgr pedagogiki resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień - nr 1496. Prowdzi terapię indywidualną, grupową, terapię par i rodziny. W swojej pracy korzysta z różnych nurtów psychoterapeutycznych i wykorzystuje różne metody terapeutyczne w celu szerszego rozumienia klienta i jego indywidualnych potrzeb. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, z osobami żyjącymi w bliskim związku z uzależnionym partnerem z syndromem współuzależnienia i z syndromem DDA, z osobami z rodzin dysfunkcyjnych, z rodziną w kryzysie, z osobami borykającymi sie z depresją, z lękiem. Prowadzi grupę psychoedukacyjno- rozwojową dla kobiet nieheteroseksualnych z cyklu ,,Kobieta z kobietą’’, warsztaty rozwoju osobistego oraz warsztaty z cyklu - "Między nami kobietami" poświęcone różnym obszarom problemowym kobiet wspierając je i ucząc nie bać się być sobą. Swoją pracę zawodową poddaje superwizji. Reguralnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w Polsce i w Irlandii. Rozpoczęła 4-letni kurs psychoterapii psychoanalitycznej atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Akredytowany członek Addiction Counsellors of Ireland-ACI i członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU). Założycielka i koordynatorka CKU do 2018 roku. Obecnie w CKU pracuje jako menadżer kliniczny. Przyjaciel AA.

Aleksandra Mastek

Absolwentka The Open University w Anglii, licencjat z kryminologii i psychologii. Od 2020 r. studia podyplomowe 2 letnie, magisterskie na kierunku Cyberpsychologia na Uniwersytecie IADT w Irlandii. W ramach rozwoju zawodowego ukończyła szkolenie FETAC Level 5 w zakresie Psychologii Stosowanej w Dublinie. W 2014 roku jako reprezentantka CKU wzięła udział w szkoleniu na temat „Heroin epidemic, suicide and heroin prevention” na uniwersytecie Western Reserve University Students Mandel School of Applied Social Service w USA. Wystąpiła jako lektor prezentując znaczenie języka i kultury w terapii w odniesieniu do Polaków mieszkających na emigracji koncentrując się na doświadczeniach CKU w Irlandii. W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bierze udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach w języku polskim i w języku angielskim. Nastawiona na pomoc innym w osiąganiu dobrostanu psychicznego. Ciekawi ją osobowość i natura ludzka oraz jej reakcje na wpływ społeczny. Interesuje ją, jak osoby z osobowością introwertyczną i wysoko wrażliwą przeżywają świat i siebie. Od wielu lat uczestniczy w warsztatach rozwojowych dla kobiet i w swojej pracy chce towarzyszyć kobietom w odnajdywaniu własnej drogi do szczęścia. Od 2019 r. jest na stażu klinicznym w CKU, gdzie zdobywa praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa i terapeuty. Od 2012 roku pracuje w CKU na stanowisku administratora.

Marta Machnio-Wielosz

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku. Pracuje w CKU od 2012 roku. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, warsztaty rozwoju osobistego. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, osobami żyjącymi w bliskim związku z osobą uzależnioną, z osobami z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD). W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbyła staż szkoleniowy w Ośrodku Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Swoją pracę zawodową poddaje superwizji . Regularnie bierze udział w szkoleniach, kursach i w konferencjach naukowych w Polsce i w Irlandii. Członek Addiction Counsellors of Ireland-ACI oraz członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU).

Bartosz Bąk

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mgr Pedagogiki o specjalności Pracy Socjalnej i Resocjalizacji.
Absolwent Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis.
Pracował jako terapeuta uzależnień w CKU w latach 2010-2014, a także prowadził terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i wpółuzależnionych w Poradni Remedium w Ostrzeszowie oraz PLU Multimed w Kaliszu.
W celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji odbył staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Leczenia Uzależnień, a także staż kliniczny w Centrum Psychiatrycznym w Warcie. W CKU prowadzi terpię indywidulną i grupową, poradnictwo oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Piotr Buciński

Dyplomowany psychoterapeuta Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończył studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunkach psychologii społecznej i społecznej psychologii klinicznej. Certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji AMITY ART. Pracę terapeutyczną rozpoczął w 2009 r., od 11 lat pracuje w służbach mundurowych na stanowisku psychologa. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej, psychoterapii osób dorosłych oraz w szkoleniach z zakresu psychoedukacji i profilaktyki uzależnień. W pracy terapeutycznej stawia na relacje z pacjentem, łączy ze sobą różne podejścia terapeutyczne, przede wszystkim nurt humanistyczny – doświadczeniowy oraz psychoterapię poznawczo – behawioralną. Swoją pracę poddaje superwizji. Od wielu lat systematycznie uczestniczy w licznych stażach, warsztatach i treningach dla profesjonalistów, podnosząc swoje kompetencje jako psychoterapeuta, interwent kryzysowy i trener. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi, które doświadczają kryzysów psychicznych, przejawiają zaburzenia zachowania, zmagają się z depresją, przeżyły doświadczenia traumatyczne, doświadczają stanów lękowych a także z osobami współuzależnionymi. Prywatnie szczęśliwy ojciec i mąż, pasjonat sportu i miłośnik gór.

Dr n.med. Paweł Sala

Praktykę zawodową wykonuje od ponad 25 lat. W latach 2001-2014 pracował w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jako ordynator Oddziału Dziennego, a potem Oddziału Całodobowego Kliniki. Najważniejsze informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych - Studia medyczne: Akademia Medyczna w Białymstoku, (obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku); specjalizacja z psychiatrii: egzamin zdany z wyróżnieniem, Instytut Psychiatrii i Neurologii, stopień doktora nauk medycznych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, certyfikat psychoterapeuty: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; Sekcja Naukowa Psychoterapii , certyfikat lidera grup Balinta, rekomendacja przyznana przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie. Z CKU współpracuje od 2021r w zakresie konsultacji psychiatrycznych.

Tomasz Nawrocki

Student kierunku Psychologia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Studiując ,,Psychologię zdrowia i jakości życia” zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami zmagającymi się z chorobą psychosomatyczną, niepełnosprawnością i uzależnieniem oraz poprawą ich jakości życia, relacji rodzinnych i społecznych. W ramach studiów uczestniczy w projekcie, mającym na celu pokazanie i uświadomienie czym są Ataki paniki. Pracuje zawodowo jako menager produkcji, gdzie koordynuje i zarządza pracą zespołu. Prywatnie zadowolony mąż i tata trójki dzieci. W CKU pracuje jako stażysta.

Katarzyna Kozłowska

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Nauk o Wychowaniu, jest pedagogiem, nauczycielem, muzykiem. Swoje kompetencje psychoterapeuty rozwija w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Bierze udział w szkoleniach w Polsce i w Irlandii podnosząc swoje kwalifikacje terapeutyczne. Współprowadzi grupy psypchoedukacyjne i bierze udział w grupach terapeutycznych zdobywając potrzebne doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem. W swoich zainteresowaniach skupiona wokół potrzeb rodziny, zagadnień dotyczących wychowania dzieci i wspomagania rodziców na ich drodze rodzicielstwa. Nastawiona na pomoc w obszarach zdrowia emocjonalnego, budowania relacji, poczucia własnej wartości i szeroko rozumianego zadowolenia z życia. Prywatnie żona i mama piątki dzieci. Od stycznia 2020 roku współpracuje z ośrodkiem CKU na stanowisku terapeuta rodzinny.

Marta Sędzicka

Studentka kierunku Psychologia na WSB – National Louis University w Nowym Sączu specjalności psychologia kliniczna i osobowości gdzie zdobywa szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych z obszaru pomiaru ilorazu inteligencji, struktury osobowości, temperamentu, lęku, agresji dotyczących zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbywa staż, nabywając niezbędne praktyczne umiejętności psychologiczne potrzebne do pracy z klientem. Współprowadzi grupy terapeutyczne, psychoedukacyjne nabywając doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz umiejętności w szerokorozumianej pomocy w radzeniu sobie w kryzysie, a także rozwijania zasobów człowieka niezbędnych w prawidłowym procesie zdrowienia i radzenia sobie z trudnościami. Nastawiona na wzmacnianie zasobów osobistych klienta, poprawę jakości życia, relacji rodzinnych i społecznych oraz wdrażanie programów profilaktycznych i promujących zdrowie. Autorka cyklu warsztatów rozwoju osobistego pt. „Bliżej siebie”. Regularnie uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach. Związana z placówką od 2013 r, obecnie stażystka.

Administracja