Formy płatności

1) Paypal

Twoje imię i nazwisko Pole wymagane, dane potrzebne w celu identyfikacji.

Kwota którą chcesz zapłacić Pole wymagane, podaj kowtę do zapłaty.

Tytuł płatności Pole wymagane w celu weryfikacji płatności.

2) Przelew bankowy

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
W tytule płatności proszę podać nazwisko.

Dziękujemy za dokonanie płatności!
CKU logo

CENTRUM
KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Change language

Nasz zespół

Mariola Mastek

Absolwentka Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, mgr pedagogiki resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień - nr 1496. Prowdzi terapię indywidualną, grupową, terapię par i rodziny. W swojej pracy korzysta z różnych nurtów psychoterapeutycznych i wykorzystuje różne metody terapeutyczne w celu szerszego rozumienia klienta i jego indywidualnych potrzeb. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, z osobami żyjącymi w bliskim związku z uzależnionym partnerem (współuzależnionymi), DDA, z osobami z rodzin dysfunkcyjnych oraz z rodziną w kryzysie. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego oraz warsztaty z cyklu - "Między nami kobietami" poświęcone różnym obszarom problemowym kobiet wspierając je i ucząc nie bać się być sobą. Swoją pracę zawodową poddaje superwizji. Reguralnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w Polsce i w Irlandii. Akredytowany członek Addiction Counsellors of Ireland-ACI i członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień ( PTPU). Założycielka i koordynatorka CKU. Przyjaciel AA.

Patrycja Wasylina-Skrzydelska

Psycholog z wykształcenia, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. (Obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny). Od 2011 roku związana z CKU gdzie pracuje jako terapeuta oraz menadżer kliniczny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU). Pracuje z klientami indywidualnymi, grupami, parami, prowadzi warsztaty psychologiczne i rozwoju osobistego. Posiada doświadczenie w pracy z osobami żyjącymi w bliskim związku z osobą uzależnioną ( osoby współuzależnione, Dorosłe Dzieci Alkoholików – DDA), z osobami z rodzin dysfunkcyjnych (DDD), z osobami uzależnionymi.Chętnie się kształci i zdobywa nowe doświadczenia, uczestniczyła w warsztatach i szkoleniach m.in. z zakresu terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, psychoterapii DDA, przemocy domowej, udzielania pomocy psychologicznej. Interesuje się dialogiem motywującym, rodzicielstwem bliskości, i psychologią sportu. Swoją pracę zawodową regularnie poddaje superwizji indywidualnej i grupowej prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pasjonatka fotografii i aktywności sportowej, lubi poznawać nowych ludzi. Prywatnie od kilku lat mieszka w Dublinie wraz z mężem, córką i psem.

Marta Machnio-Wielosz

Mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni pedagogiczno-psychologicznej pracując z młodzieżą. Ma doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, wspołuzależnionymi i z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbyła staż szkoleniowy w Ośrodku Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Regularnie bierze udział w szkoleniach i warsztatach. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, warsztaty rozwoju osobistego i profilaktyczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji z superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU).

Jarosław Galej

Absolwent Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej. Dodatkowo ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Doświadczenie zdobył pracując w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wrocławiu i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaszkotlu. Od stycznia 2013 roku pracuje w CKU jako terapeuta uzależnień. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, warsztaty rozwoju osobistego, grupę warsztatowo-terapeutyczną dla par. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbył staż w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Regularnie uczestniczy w warsztatach, szkoleniach, superwizji grupowej i indywidualnej. Od 2017 roku rozpoczął Akredytowany Kurs Psychoterapii na Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU).

Krzysztof Mastek

W CKU prowadzi warsztaty psychoedukacyjne. Zapoznaje uczestników terapii z filozofią Wspólnoty AA, programem 12 kroków i jego rolą w procesie trzeźwienia. Wspiera i dzieli się swoim doświadczeniem. Uczestniczy w szkoleniach i warsztatach.

Sylwia Matijuk

Mgr psychologii i pedagogiki, psychoterapeuta. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła Socjoterapię (terapia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania) oraz Oligofrenopedagogikę (terapia dla dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym oraz innymi zaburzeniami). W trakcie studiów psychologicznych specjalizowała się w terapii ADHD oraz w terapii uzależnień. Pracuje z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, terapię par i rodziny. Swoją pracę zawodową poddaje superwizji. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i w konferencjach w Polsce i w Irlandii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU). Autorka audycji psychologicznych "Pod optymistycznym kątem" w polskim radiu PLK FM w Irlandii. W swoim zawodzie pracuje od kilkunastu lat.

Administracja

Barbara Ożga

Instruktor terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Kwalifikacje zdobywa w szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień Care Brok Poland. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończyła: Kurs terapii poznawczo behavioralnej CBT, Studium Terapii Uzaleznień w Dublin City College, Trening FETAC-5 Uzależnienia od alkoholu i narkotyków w Leraning Curve Institute, Szkolenie-Program edukacyjno korekcyjny dla sprawców przemocy domowej - model Duluth, Swoją pracę zawodową poddaje superwizji. Reguralnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w Polsce i w Irlandii. W CKU prowadzi poradnictwo psychoedukacyjne. Jest Założycielką i Koordynatorką Administracji w CKU.

Aleksandra Mastek

Obsługa klienta i bazy danych.