Formy płatności

1) Paypal

Twoje imię i nazwisko Pole wymagane, dane potrzebne w celu identyfikacji.

Kwota którą chcesz zapłacić Pole wymagane, podaj kowtę do zapłaty.

Tytuł płatności Pole wymagane w celu weryfikacji płatności.

2) Przelew bankowy

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
W tytule płatności proszę podać nazwisko.

Dziękujemy za dokonanie płatności!
CKU logo

CENTRUM
KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Change language

Superwizja

Dr n.med. Bohdan T.Woronowicz

b.woronowicz.dr-med.pl
Absolwent Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim; specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień.
Jeden z dwójki fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszy Powiernik klasy A (niealkoholik) w polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Prezes Zarządu Fundacji Zależni-Nie-Zależni.

Mgr Grażyna Płachcińska

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzaleznień, certyfikowany superwizor i specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, rekomendowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Wieloletni współpracowanik Instytutu Psychologii Zdrowia. Zawodowo pracuje 33 lata.

Mgr Dorota Reguła

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, rekomendowany trener II stopnia PTP.
Wieloletni współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia, wykładowca Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie.
Prowadzi Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie.

Paul Hatton

Superwizor kliniczny. Certyfikowany Terapeuta uzależnień. Członek Addiction Counsellors of Ireland (ACI).
Menadżer w Coolmine Therapeutic Community, gdzie pracuje od 1981 roku.
Obecnie Senior Menadżer w zespole terapeutycznym CTC.