Payment options

1) Paypal

Your full name Field required.

Payment amount Correct amount required.

Description Field required.

2) Bank transfer

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
Please use your name as description.

Payment completed, thank you!
CKU logo

CENTRE FOR
COUNSELLING AND THERAPY

Change language

Our offer

Profilaktyka uzależnień dla dorosłych i młodzieży

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem w celu zapobiegania, ograniczania lub eliminowania uzależnień. Jest to szereg działań, które stwarzają człowiekowi szansę do gromadzenia różnych doświadczeń w codziennym życiu. Dzięki profilaktyce rosną zdolności dzieci, młodzieży i dorosłych do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
W centrum w ramach profilaktyki uzależnień prowadzimy:
1. warsztaty psychoedukacyjne i wykłady dla osób dorosłych. W działaniach profilaktycznych nie jest ważna "walka z alkoholizmem czy narkomanią", lecz wychowanie do trzeźwości, w którym obok przekazywania wiedzy na temat uzależnień istotną rolę odgrywa kształtowanie prawidłowych postaw życiowych i zdrowego stylu życia. Jeżeli masz wiedzę na temat uzależnień możesz konstruktywnie pomóc uczniowi, dziecku, bliskiej osobie lub komuś, kto jest w Twoim środowisku.
2. konsultacje indywidualne dla rodzin. Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez nastolatków stanowi powszechny problem, który dotyka rodziny. Jeśli zdarzy się w Twojej rodzinie, bądź pewny, że nie tylko Ty jako rodzic przeżywasz ból i cierpienie. To, że spróbujesz coś zrobić z tym problemem oznacza, że chcesz być odpowiedzialnym rodzicem i możesz czuć się w porządku podejmując takie wysiłki.
3. warsztaty pt. "Bliżej siebie" dla młodzieży w szkołach polonijnych. Każde spotkanie, rozmowa, zajęcia w celu dostarczenia wiedzy na temat uzależnień kształtuje umiejętności społeczne, buduje wiarę w siebie, porusza problemy wartości, żeby lepiej zrozumieć otaczający świat i siebie.
4. Interwencja kryzysowa - sesja interwencyjna mająca na celu przygotowanie rodziny, bliskich do skłonienia osoby uzależnionej do podjęcia leczenia oraz zorganizowanie pierwszego kontaktu z placówką leczenia uzależnień.W życzliwej atmosferze w sposób rzeczowy i konkretny konfrontujemy osobę uzależnioną z faktami i uczuciami bliskich.