Payment options

1) Paypal

Your full name Field required.

Payment amount Correct amount required.

Description Field required.

2) Bank transfer

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
Please use your name as description.

Payment completed, thank you!
CKU logo

CENTRE FOR
COUNSELLING AND THERAPY

Change language

Our offer

Terapia rodzin i par

Terapia rodziny
Rodzina tworzy system złożony z poszczególnych członków.Tak jak nie ma dwu identycznych osób, nie ma identycznych rodzin. Członków rodziny wiążą reguły rodzinne. Określają one funkcjonowanie każdej z osób, relacje między nimi, cele, do których zdążają oraz to, jak zamierzają je osiągnąć i co na drodze do celu jest niezbędne, a co nie wskazane. Rodzina kształtuje postawy, oczekiwania, wartości, cele rodziny i poszczególnych jej członków. Najważniejsze w regułach rodzinnych jest to, żeby były ludzkie. Nie każda rodzina cierpiąca z powodu stresu i trudności jest rodziną dotkniętą uzależnieniem jednego z jej członków, ale każda rodzina dotknięta uzależnieniem jednego z jej członków jest rodziną żyjącą w stresie.
Terapia rodziny to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności ale wszystkich jej członków wspólnie mieszkających. Osoba, która wymaga pomocy psychologicznej np.dziecko sięgające po alkohol czy inne substancje psychoaktywne wpływa na relacje pomiędzy członkami rodziny, a także rodzina ma wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego. Terapia rodziny pomoże głębiej zrozumieć źródło problemu, z którym rodzina się zgłasza, relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny ( rodzicami i dziećmi ). Podczas sesji rodzinnej każdy z członków ma możliwość przedstawić swój punkt widzenia problemu oraz na nowo zbudować wzajemne zrozumienie, zaufanie, komunikację i współpracę. Na pierwszych dwóch konsultacjach terapeuta poznaje się z rodziną rozpoznając problem, motywację rodziny i jej oczekiwania. Jeżeli członkowie rodziny zdecydują się wspólnie pracować podpisujemy kontrakt - ( wszyscy członkowie rodziny), ustalamy cel sesji ich ilość, częstotliwość i zasady odwoływania spotkań.

Terapia par
Terapia par skierowana jest nie tylko do partnerów, którzy przeżywają kryzys w związku, trudności i konflikty ale również dla tych, którzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia. Celem terapii jest zdiagnozowanie problemów pojawiających się w związku partnerskim, małżeńskim, odnalezieniem ich genezy i odkryciu mechanizmów działania. Terapia jest okazją, żeby bardziej poznać świat partnera. Jego cechy, potrzeby i marzenia, które dotąd nie były dostrzegane. Terapeuta podczas sesji pomaga parom przywrócić równowagę w związku poprzez zmniejszenie barier komunikacyjnych i emocjonalnych. Podczas sesji partnerzy nabywają wiedzę i umiejętności do satysfakcjonującego funkcjonowania we dwoje. Na pierwszych dwóch konsultacjach terapeuta poznaje problem, motywację partnerów i ich oczekiwania. Jeżeli partnerzy zdecydują się na wspólną pracę podpisujemy kontrakt, ustalamy cel spotkań, ich ilość, częstotliwość i zasady odwoływania spotkań. Oferujemy indywidualne sesje dla par.