Payment options

1) Paypal

Your full name Field required.

Payment amount Correct amount required.

Description Field required.

2) Bank transfer

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
Please use your name as description.

Payment completed, thank you!
CKU logo

CENTRE FOR
COUNSELLING AND THERAPY

Change language

Our offer

Terapia dla osób współuzależnionych

Współuzależnienie nie jest chorobą. Jest to zespół cech i zachowań wynikających z nieprawidłowego (nieadekwatnego) przystosowania się do sytuacji trudnej jaką jest uzależnienie partnera. Jest to problem o podłożu psychologicznym, a podstawową metodą pomocy są oddziaływania psychoterapeutyczne. Współuzależnienie charakteryzuje się stałym stawianiem potrzeb innych osób, szczególnie uzależnionego partnera przed potrzebami własnymi, prowadzącym do zaburzeń emocjonalnych i fizycznych. Jest formą przystosowania się do przetrwania w sytuacji przewlekłego stresu, który prowadzi do zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego tj.: poczucia niskiej wartości, przeżywania cierpienia, stany depresyjne, huśtawka emocjonalna, dolegliwości psychosomatyczne, zażywanie leków uspakajających, nasennych czy alkoholu w celu opanowania napięcia i niepokoju co w następstwie prowadzi do uzależnienia, nałogowe zachowania ( np. kuponocholizm, obżarstwo itp.), brak zaufania do innych, lęk przed zmianami. W zachowaniach osoby współuzależnionej zacierają się granice moje-twoje. Osoba taka ma poczucie odpowiedzialności i poczucie winy za picie, używanie narkotyków i zachowania partnera.Ukrywanie uzależnienia partnera przed rodziną i znajomymi.Uzależnianie swojego samopoczucia od zachowań partnera.Wewnętrzne poczucie konieczności kontrolowania partnera i jego zachowań - "wiem, co dla Ciebie jest dobre i czego potrzebujesz". Poddanie siebie i rodziny rytmowi picia alkoholika, zażywania innych substancji psychoaktywnych lub patologicznego hazardu.
Jeżeli odnajdujesz w sobie powyżej wymienione objawy skontaktuj się z nami. Umiemy i możemy Ci pomóc.
1. W trakcie pierwszego kontaktu rozpoznamy Twoją sytuację rodzinną, Twoje problemy, postawimy diagnozę dostosowywując do niej dalsze postępowanie terapeutyczne i wyjaśnimy poszczególne etapy leczenia i ich cele.
2. Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie terapii podpiszemy z Tobą kontrakt terapeutyczny oferując pracę w grupie i na sesjach indywidualnych z terapeutą opiekunem.
3. W procesie psychoterapetycznym podstawowym i pogłębionym z klientem współuzależnionym stosujemy różne metody terapeutyczne, korzystając z wielu nurtów kierując się całościowym rozumieniem klienta w kontekście indywidualnych potrzeb. Zapoznajemy klienta z rolą grupy samopomocowej Al-Anon i programem 12 kroków w zdrowieniu.