Payment options

1) Paypal

Your full name Field required.

Payment amount Correct amount required.

Description Field required.

2) Bank transfer

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
Please use your name as description.

Payment completed, thank you!
CKU logo

CENTRE FOR
COUNSELLING AND THERAPY

Change language

Our offer

Konsultacje indywidualne i poradnictwo psychologiczne

Jeżeli przeżywasz trudności osobiste i nie wiesz jak rozwiązać swój problem skontaktuj się z nami. Nasze wsparcie i profesjonalną pomoc dostosowywujemy do indywidualnych potrzeb klienta poprzez:
1. Nawiązanie pierwszego kontaktu.
2. Zdiagnozowanie potrzeb klienta, zrozumienie przez niego problemu, z powodu którego przychodzi, jego wpływu na ten problem oraz rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany.
3. Praca nad motywacją do podjęcia leczenia lub dokonania zmiany.
4. Zaplanowanie konkretnych kroków np. poprzez udział w warsztatach, grupach psychoedukacyjnych, terapeutycznych, rozpoczęcie indywidualnej terapii, które służą poradzeniu sobie z problemem przedstawionym przez klienta.
5. Wspieranie klienta, wspomaganie jego zasobów sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności, w sytuacji psychologicznego kryzysu klienta.
6. Zawieranie kontraktu terapeutycznego.