Formy płatności

1) Paypal

Twoje imię i nazwisko Pole wymagane, dane potrzebne w celu identyfikacji.

Kwota którą chcesz zapłacić Pole wymagane, podaj kowtę do zapłaty.

Tytuł płatności Pole wymagane w celu weryfikacji płatności.

2) Przelew bankowy

Bank AIB
IBAN: IE67AIBK93340626516189
BIC: AIBKIE2D
W tytule płatności proszę podać nazwisko.

Dziękujemy za dokonanie płatności!
CKU logo

CENTRUM
KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Change language

Działalność

CKU rozpoczęło swoją działalność 30 maja 2009 roku w krypcie kościoła, która została udostępniona przez Duszpasterstwo Polskie. Była to odpowiedź na potrzeby Polaków i ich rodzin borykających się z problemem uzależnienia, których barierą w poszukiwaniu pomocy była nieznajomość języka angielskiego. Początkowo był to pilotażowy projekt w zakresie poradnictwa, konsultacji i doraźnej pomocy. Jednak duża ilość klientów i ich oczekiwania w zakresie leczenia terapeutycznego wpłynęły na przekształcenie naszego projektu na profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną w leczeniu uzależnień. Z roku na rok organizacja rozwijała się i poszerzała swoją ofertę. W 2010 roku organizacja została zarejestrowana jako Centre for Addiction Counselling- non profit-reg.no. 485287, a w lutym 2012 roku otrzymaliśmy statut organizacji charytatywnej - CHY 19490. Przełomowym momentem w rozwoju organizacji było spotkanie w 2010 roku z koordynatorem South Inner City Drug Task Force Colm Browne, który zainteresował się naszym projektem a widząc trudne warunki lokalowe w jakich pracowaliśmy zaaranżował spotkanie z dyrektorem Coolmine Therapeutic Community Paul Conlon, który zaprosił nas do współpracy co zaowocowało w 2011 roku przeniesieniem naszej siedziby do Coolmine House. W tym samym czasie nawiązaliśmy współpracę w zakresie merytorycznym pracy z klientem ze znanymi specjalistami w Polsce - z dr n.med. Bohdan T.Woronowicz, który został naszym opiekunem i ukierunkował nas w pracy terapeutycznej z uzależnionym klientem na partnerstwo z wspólnotą AA uwzględniając program 12 kroków, z dr Ewą Woydyłło i z mgr Grażyną Płachcińską. Systematyczny rozwój zawodowy, aktywność w poszerzaniu indywidualnych kompetencji, gotowość do analizowania własnej pracy członków zespołu terapeutycznego ma decydujące znaczenie dla utrzymania wysokiej jakości udzielanej pomocy psychoterapeutycznej w CKU. Ważnym celem w rozwoju organizacji jest integracja z lokalnymi serwisami, agencjami i organizacjami, która pozwala na pomoc klientowi w różnych obszarach jego życia, a przede wszystkim w zaadoptowaniu się w wielokulturowej Irlandii co wzmacnia jego niezależność i poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym w 2011 roku zorganizowaliśmy seminarium integracyjne w Mansion House w Dublinie, w którym wzięło udział kilkanaście lokalnych organizacji i serwisów oraz dołączyliśmy do National Drug Treatment Reporting System and Health Research Board. Pod koniec 2013 roku zmieniliśmy nazwę Centrum na Centre for Counselling and Therapy ( Centrum Konsultacyjno-terapeutyczne), logo oraz poszerzyliśmy swoją ofertę. Rozpoczęliśmy współpracę z CARP - Community Addiction Response Programme Killinarden Tallaght z James Kelly. W 2014 roku powstała nowa szata graficzna naszej strony internetowej www.ckudublin.org administrowana przez Przemka Śliwę dzięki, której możemy dotrzeć do osób szukających pomocy.

CKU – Centrum Konsultacyjno–Terapeutyczne

Jest organizacją, która wychodzi naprzeciw psychologiczno-społecznym potrzebom osób indywidualnych, par i rodzin. Prowadzi profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną i profilaktyczną dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA oraz osób z rodzin dysfunkcyjnych.

WIZJA CKU

Uzależnienia mają zróżnicowane skutki dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Ograniczają wolność człowieka oraz odpowiedzialność za własne wybory, za własny los i za los najbliższych.

MISJA

Profesjonalna pomoc i wsparcie osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem i rodzinom poprzez leczenie psychoterapetyczne, profilaktykę uzależnień i integrację z wielokulturową społecznością irlandzką w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Cele i wartości

  • Promocja pozytywnej zmiany.
  • Propagowanie partnerstwa profesjonalistów ze wspólnotami 12-krokowymi dla osób uzależnionych i współuzależnionych w języku polskim i angielskim co pomaga w integracji tych osób z lokalnymi grupami i poszczególnymi osobami w wielokulturowej Irlandii zarazem przełamując barierę językową.
  • Współpraca i integracja z organizacjami, agencjami,pracownikami socjalnymi zarówno w Irlandii jak i w Polsce w celu pomocy klientom w różnych obszarach problemowych w ich życiu.
  • Integralność - tworzenie atmosfery zaufania, szacunku i uczciwości.
  • Równość poprzez poszanowanie tożsamości naszych klientów ich przekonań i wyborów.
  • Inspiracja czyli uczenie samodzielności i odpowiedzialności przy jednoczesnym wspieraniu naszych klientów w dokonywaniu wyborów i pozytywnych zmian w swoim życiu.
  • Poufność czyli zapewnienie, że informacje pozyskiwane od naszych klientów są i zawsze będą wykorzystywane w taki tylko sposób, który nie naruszy zaufania, prywatności i ochrony danych osobowych.
  • Szacunek w zespole i profesjonalizm w pracy z klientem poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kierowanie się kodeksem etyczno-zawodowym terapeuty uzależnień.